Breaking News
Home / Tư vấn / Thí nghiệm tính nguyên vẹn của cọc khoan nhồi

Thí nghiệm tính nguyên vẹn của cọc khoan nhồi

Tất cả các cọc khoan nhồi phải được thí nghiệm để xác định tính nguyên vẹn của chúng trước khi được đưa vào quá trình thi công khoan cọc nhồi bằng các phương pháp như thí nghiệm khoan lõi, thí nghiệm siêu âm cọc theo quy định hiện hành.

TẠO LỖ ĐỂ SIÊU ÂM VÀ KHOAN LẤY LÕI MŨI CỌC

Để thí nghiệm kiểm tra tính nguyên vẹn của cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm và khoan lấy lõi, tất cả các cọc khoan nhồi, bao gồm cả các cọc thử nghiệm phải được đặt các ống thăm dò bằng thép hoặc nhựa với hai loại đường kính như đã chỉ ra trên bản vẽ, ống thăm dò phải tuân thủ các qui định sau đây cũng như các yêu cầu trong tiểu mục 7.2 và 7.3.

Chiều dài của ống có đường kính lớn hơn phải được kéo dài từ điểm nằm cách mũi cọc 1000mm cho đến điểm nằm cách đỉnh của ống vách tạm thời tối thiểu 30mm.

Chiều dài của ống có đường kính nhỏ hơn phải kéo dài từ đáy của lồng cốt thép cọc cho đến điểm nằm cách đỉnh của ống vách tạm thời tối thiểu 30mm.

Đáy của các ống thăm dò phải được nút kín lại.

Đỉnh ống phải được bịt kín bằng nút có ren để tránh các vật liệu bên ngoài xâm nhập vào bên trong ống.

Các ống phải được đặt thẳng liên tục từ đáy đến đỉnh để có thể đưa thiết bị khoan lấy lõi và siêu âm vào.

Các ống phải được đặt với khoảng cách đều nhau theo đúng kích thước trong bản vẽ.

Trong quá trình lắp đặt ống không được phép để các vật liệu bên ngoài xâm nhập vào bên trong ống.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ công việc sửa chữa cần thiết nào nếu thí nghiệm và/hoặc khoan lấy lõi không thực hiện được do đặt ống không đúng hoặc để các vật liệu bên ngoài lọt vào trong ống gây tắc nghẽn.

Nhà thầu phải lấp tất cả các lỗ lại bằng vữa trương nở được Tư vấn giám sát chấp thuận sau khi thí nghiệm và/hoặc khoan lấy lõi xong, vữa phải có khả năng đẩy hết nước trong lỗ ra. Phải phun vữa liên tục vào lỗ từ đáy cho đến miệng ống.

THÍ NGHIỆM LÕI

Công tác khoan lấy lõi phải được thực hiện đối với các cọc đã thi công xong theo quy định hiện hành từ đáy của các ống đặt sẵn có đường kính lớn hơn xuống dưới mũi cọc ít nhất 600mm. Các lõi lấy được sẽ được giữ theo trật tự chiều sâu trong các hộp và dấu hiệu nhận dạng lỗ khoan phải được đánh dấu một cách rõ ràng trên các lõi khoan và các hộp chứa.

Tuỳ thuộc vào việc hoàn thành các thí nghiệm, tất cả các lỗ rỗng từ các hố khoan lấy mẫu phải được lấp lại bằng vữa không co ngót tuân thủ các yêu cầu của Qui định thi công – nghiệm thu phần 7.1(i).

THÍ NGHIỆM SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI

Thí nghiệm siêu âm cọc phải do các đơn vị kiểm định chuyên ngành đã được Bộ GTVT chấp thuận tiến hành. Trước khi tiến hành thí nghiệm, các chuyên gia này phải trình nộp bản giải trình phương pháp thực hiện của mình để Tư vấn giám sát thông qua.

Việc trình bày các kết quả thí nghiệm phải được người có đủ khả năng thực hiện và phải được Tư vấn giám sát thông qua ngay khi hoàn tất các thí nghiệm. Trong vòng 10 ngày tiến hành thí nghiệm Tư vấn giám sát phải nhận được một báo cáo bằng văn bản đầy đủ về công việc liên quan.

THÍ NGHIỆM CỌC KHOAN NHỒI THEO PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG LỚN (P.D.A)

Tiêu chuẩn thí nghiệm áp dụng ASTM D4945-89

Các thí nghiệm (nếu có), tải trọng phải được tiến hành theo đề cương do Tư vấn thiết kế cung cấp và được Tư vấn giám sát chấp thuận. Thiết bị yêu cầu đồng bộ được Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư chấp thuận. Kết quả thí nghiệm được phân tích và đánh giá thông qua phần mềm máy tính.

About Google