Breaking News
Home / Tư vấn / Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh khi thi công khoan cọc nhồi

Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh khi thi công khoan cọc nhồi

Công tác thí nghiệm nén tải trọng tĩnh (không phá hoại) phải tiến hành đối với cọc khoan nhồi được thi công đầu tiên tại mỗi cầu lớn và các vị trí do Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu nếu xét thấy cần thiết.

Thí nghiệm nén tải trọng tĩnh khi thi công khoan cọc nhồi được thực hiện trong hai giai đoạn đó là giai đoạn trước khi thi công cọc đại trà và giai đoạn trong hoặc sau khi thi công cọc.

Giai đoạn trước khi thi công khoan cọc nhồi

Cọc đại trà tiến hành thí nghiệm nén tĩnh trên một số cọc khoan nhồi đặc trưng cho biết sức chịu tải của cọc từ đó chọn loại cọc khoan nhồi và công nghệ, thiết bị thi công cọc đại trà phù hợp, những cọc này thường nằm ngoài phạm vi móng công trình ( trường hợp cọc khoan nhồi có thừa cường độ để chịu được tải trọng thí nghiệm lớn nhất có thể chọn cọc khoan nhồi nằm trong móng công trình) và cọc khoan nhồi có điều kiện địa chất đất nền tiêu biểu hoặc chọn cọc khoan nhồi thí nghiệm tại vị trí bất lợi nhất.

Giai đoạn trong hoặc sau khi thi công khoan cọc nhồi

Cọc khoan nhồi nhằm kiểm tra chất lượng, sức chịu tải của cọc so với thiết kế và chất lượng thi công cọc. Việc thí nghiệm nén tĩnh cọc phải tuân theo đề cương, nhiệm vụ của đơn vị thí nghiệm

Đơn vị thí nghiệm cần chuẩn bị và trình phương án thí nghiệm cọc cho Tư vấn giám sát xem xét và chấp thuận.

Sau khi thí nghiệm xong, đơn vị thí nghiệm phải nộp báo cáo kết quả thí nghiệm nén tĩnh cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế trong vòng 7 ngày. Kết quả thí nghiệm nén tải trọng tĩnh là cơ sở kiểm tra khả năng chịu lực và xác định chiều dài thực tế cho các cọc tiếp theo.

About Google