Breaking News
Home / Tư vấn (page 3)

Tư vấn

Tư vấn các giải pháp sửa chữa nhà

thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

công nhân hạ lồng thép cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Giới thiệu: Trong khoảng thời gian gần đây xu hướng các nhà dân trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thường sử dụng Cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ hay cọc khoan nhồi mini bê tông cốt thép cho nền móng. Thường cọc khoan nhồi bêtông cốt thép mini có Đường Kính từ 300–600 (mm). Trên thực tế Cọc khoan nhồi Mini bê tông cốt thép ... Read More »

Quá trình thi công cọc khoan nhồi mở rộng đáy

Quá trình thi công cọc khoan nhồi mở rộng đáy

Trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, xu hướng thi công nhà trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh thường sử dụng Cọc Khoan Nhồi Mini BTCT cho nền móng. Vì trên thực tế Cọc Khoan Nhồi Mini BTCT sử dụng tốt nhất đối với những nhà cao tầng có diện tích > 70 m2 và cao khoảng ... Read More »

Kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU : *  Thành phần hỗn hợp bê tông khi thi công cọc khoan nhồi phải được thiết kế và điều chỉnh bằng thí nghiệm sao cho đảm bảo các yêu cầu của thiết kế. * Các loại vật liệu cấu thành hỗn hợp cọc khoan bê tông phải được kiểm tra về chất lượng trước ... Read More »

Tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuần hoàn

Tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuần hoàn

Công nghệ thi công cọc nhồi bê tông là gì? Công nghệ thi công cọc nhồi bê tông hay bê tông cốt thép là công nghệ đúc cọc bê tông tại chỗ vào trong nền đất (cast-in-place concrete pile). Trong đó có công đoạn tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuàn hoàn. Tạo lỗ theo phương pháp bơm phản tuần hoàn là ... Read More »

Thi công dầm bê tông cốt thép là gì?

Thi công dầm bê tông cốt thép là gì?

Khi tư vấn thiết kế, đặc biệt là sau khi thi công khoan cọc nhồi cho khách hàng xong, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến kết cấu công trình, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến dầm bê tông cốt thép. Đặc biệt như: – Dầm bê tông cốt thép là gì ? – ... Read More »