Breaking News
Home / Tư vấn / Các công đoạn trước khi thi công cọc khoan nhồi

Các công đoạn trước khi thi công cọc khoan nhồi

Trước khi tiến hành thi công khoan cọc nhồi, Nhà thầu phải nộp trình để Tư vấn giám sát phê chuẩn bản thuyết minh và bản vẽ minh hoạ công nghệ thi công cọc khoan nhồi, bao gồm:

–         Mặt bằng bố trí công trường.

–         Sơ đồ khoan.

–         Chi tiết về thiết bị thi công cọc khoan nhồi.

–         Phương pháp và trình tự lắp ráp bao gồm các phương pháp tránh gây hư hại cho các cọc xung quanh, công trình tiện ích và các kết cấu, phương pháp làm sạch móng của các cọc khoan nhồi.

–         Thiết bị kiểm tra hình dạng cọc có thể sử dụng.

–         Các phương pháp kiểm tra nguồn nước ngầm.

–         Phương pháp đổ bê tông.

–         Chi tiết về các vật liệu đề xuất và phương pháp thi công sử dụng vật liệu sản xuất bentonite.

–         Bố trí thí nghiệm cọc theo tải trọng thẳng đứng do đơn vị thí nghiệm lập.

–         Đề cương thí nghiệm khả năng chịu lực của cọc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các nội dung phải trình nộp như đề cập ở trên, Nhà thầu phải trình lên để Tư vấn giám sát phê chuẩn chi tiết về vật liệu kiến nghị dùng và phương pháp thi công cọc khoan nhồi đúc tại chỗ có sử dụng chất pha bentonite và các chất khác bao gồm:

–         Chứng chỉ của nhà sản xuất đối với vật liệu bentonite, trong đó xác nhận: chủng loại, tên nhà sản xuất, ngày và nơi sản xuất bao gồm cả các thông tin chi tiết về độ nhớt theo độ centipoazơ và cường độ trong N/sq. mm đối với chất rắn trong nước.

–         Đặc tính của chất pha bentonite trong điều kiện mới trộn và trong khi đào ngay trước khi đổ bê tông.

–         Phương pháp kiểm tra chất lượng, thu mẫu, thí nghiệm, trộn, cất giữ, tính toán lại, lọc bỏ cát và phù sa, tránh không để rò gỉ ra bên ngoài công trường.

–         Chiều cao dung dịch khoan, bao gồm cả tính toán.

–         Phương pháp đổ bê tông dưới nước.

Trên đây là một số hình ảnh tại công trình thi công khoan cọc nhồi làm nhà xưởng tại huyện Nhà Bè, tp.Hồ Chí Minh của công ty Thietkenha365.vn | Hotline: 0906.840567

About Google